W ramach projektu dodatkowo uruchomione zostały  na terenie Gminy Łapanów 4 punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi tworzące bezprzewodowy system telekomunikacyjny wraz z usługami dodatkowymi. Punkty dostępowe zainstalowane są  w jednostkach organizacyjnych należących do Gminy Łapanów.

Jednostki sektora publicznego wyposażone w punkty bezprzewodowego Internetu.
1.    Centrum Kultury Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 10.
2.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Grabie 60.
3.    Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Kasprowicza, Publiczne Gimnazjum w Sobolowie, Sobolów 100.
4.    Zespół Szkół w Tarnawie 32-741 Tarnawa 119.

Zgodnie z rolą działań koordynacyjnych ujętych w projekcie uruchomione punkty dostępowe przyniosą ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do sieci internetu dla mieszkańców nie objętych wsparciem w projekcie oraz wsparcie placówek w wypełnianiu ich misji edukacyjnej wychowawczej i społecznej poprzez zastosowanie nowych technik informacyjno – komunikacyjnych.

Dodatkowe produkty zrealizowane w ramach realizowanego projektu przyniosą pozytywne korzyści dla mieszkańców Gminy Łapanów i przyczynią się do eliminacji wykluczenia cyfrowego na terenie naszej Gminy, dając mieszkańcom dostęp do nowoczesnych technik zdobywania wiedzy i doświadczenia.

 

Copyright © 2014 fiberlink. Wszystkie prawa zastrzeżone