Realizacja projektu obejmowała będzie między innymi następujące działania:

  • Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz usługami serwisowymi w gospodarstwach domowych (w liczbie 33 gospodarstw domowych) oraz w 11 jednostkach organizacyjnych podległych beneficjentowi.
  • Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet. Zakres szkoleń obejmował będzie: obsługę komputera, obsługę Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e- aplikacje.
  • Dodatkowo dla osób które chcą dowiedzieć się więcej na temat projektu, powstanie strona internetowa. Strona ta dostarczać będzie nie tylko informacji o samym projekcie ale również zawierać będzie praktyczne porady dla uczestników projektu oraz zapewnia kanał komunikacji pomiędzy uczestnikiem projektu, a jego realizatorem. Adres strony dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Łapanów.
  • Uruchomione na terenie Gminy Łapanów 4 punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie WiFi tworzących bezprzewodowy system telekomunikacyjny wraz z usługami dodatkowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 fiberlink. Wszystkie prawa zastrzeżone