Znaczenie i korzyści projektu:

 • poszerzanie horyzontów myślowych młodzieży oraz akceptacja w grupach rówieśników,
 • podnoszenie standardu życia,
 • podniesienie świadomości społecznej oraz edukacji likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego,
 • możliwość aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych,
 • możliwość szerszej komunikacji dla osób niepełnosprawnych,
 • tworzenia i rozwijania własnych społeczności sieciowych.

 

Znaczenie i korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupom docelowym:

 • uzyskanie dostępu do Internetu umożliwi BO projektu uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym gminy, regionu i kraju;
 • poszerzanie horyzontów myślowych młodzieży oraz akceptacja w grupach rówieśników;
 • podnoszenie standardu życia;
 • podniesienie świadomości społecznej oraz edukacji;
 • likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego;
 • możliwość aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych;
 • możliwość szerszej komunikacji dla osób niepełnosprawnych, tworzenia i rozwijania własnych społeczności sieciowych;
 • możliwość korzystania z dostępnych usług przez Internet: banki, urzędy, możliwość robienia zakupów, możliwość aktywnego poszukiwania pracy.

Znacznie przedsięwzięcia dla określonych potrzeb beneficjentów ostatecznych projekt:

 • przeszkolenie uczestników projektu z obsługi komputera i korzystania z usług cyfrowych;
 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przez uczestników projektu, w tym w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • rozwój wykształcenia cyfrowego wśród osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym w szczególności dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 fiberlink. Wszystkie prawa zastrzeżone